11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress
  Početna / Homepage
  Najava / Announcement
  Lokacija i kontakt / Venue & Contact
  Odbori / Committees
  Datumi / Dates
  Teme / Topics
  Plenarni predavači / Plenary Speakers
  Priopćenja / Contributions
  Prijava sažetaka / Abstract Submission
  Prijava sudjelovanja / Registration
  Posebna događanja / Special Events
  Smještaj / Accommodation
  Sponzori i pokrovitelji / Sponsors & Patrons


 

Prijava sažetaka

Poštovani/a, na Vašu e-mail adresu je poslana potvrda o zaprimljenoj prijavi sažetka. U slučaju da ne dobijete potvrdu o prijavi sažetka u roku od 24h, molimo da ponovite prijavu ili kontaktirate tajnika Kongresa, Svena Jelasku na e-mail .

 


 

Abstract submission

Dear Madam or Sir, a confirmation e-mail has been sent to the e-mail address specified in the abstract submission form. In case you do not receive the confirmation e-mail in the next 24 hours, please submit your abstract again or contact the Secretary of the Congress, Mr. Sven Jelaska, via e-mail .

 

 

© 2012. Hrvatsko biološko društvo. Sva prava pridržana.
HBD 1885