11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress
  Početna / Homepage
  Najava / Announcement
  Lokacija i kontakt / Venue & Contact
  Odbori / Committees
  Datumi / Dates
  Teme / Topics
  Plenarni predavači / Plenary Speakers
  Priopćenja / Contributions
  Prijava sažetaka / Abstract Submission
  Prijava sudjelovanja / Registration
  Posebna događanja / Special Events
  Smještaj / Accommodation
  Sponzori i pokrovitelji / Sponsors & Patrons


 

Cijenjene kolegice i kolege, dragi biolozi!

 

Prošlo je tri godine od našeg jubilarnog 10. Hrvatskog biološkog kongresa i čast mi je pozvati vas na ponovno druženje na 11. Hrvatskom biološkom kongresu koji će se održati od 16. – 21. rujna u Hotelu Ivan, Solaris, Šibenik.

Svi dosadašnji kongresi bili su dobro posjećeni što se može zahvaliti cjelovitom tematskom obuhvatu kongresa kao i očitoj potrebi da se hrvatski biolozi, i znanstvenici srodnih struka, okupe u razmjeni postignutih rezultata i mišljenja.

U sklopu kongresa ove godine će se održati i tri „satelitska“ simpozija, upotpunjujući time „znanstvenu ponudu“ priopćenja razvrstanih u 10 tematskih sekcija (genetika, molekularna genetika i evolucija; stanična i molekularna biologija; genomika, farmakogenetika, proteomika, bioinformatika i molekularna dijagnostika; virologija i mikrobiologija; algologija i mikologija; biljna biologija; biologija životinja; biologija mora; toksikologija, ekotoksikologija i biomonitoring; konzervacijska biologija, zaštita prirode i okoliša i zakonodavstvo). Posebno mjesto na našim kongresima zauzimala je tematska sekcija o biologiji u školama osiguravajući time prisutnost cijele vertikale obrazovanja na kongresima. Po prvi puta na ovom kongresu sekcija Biologija u suvremenoj hrvatskoj školi bit će održana u obliku Simpozija. Preostali simpoziji su: 5. Simpozij Društva za biljnu biologiju i 2. Simpozij Hrvatskog entomološkog.

Tijekom kongresa, sudionici će moći prezentirati svoje rezultate kroz usmena i posterska priopćenja, te sudjelovati u radu radionica, kao i stručnog izleta koji će biti održan u sklopu kongresnog dana posvećenog Nacionalnom parku „Krka“. Neizostavan dio kongresa su pozvana predavanja eminentnih inozemnih i domaćih stručnjaka.

Veselimo se Vašem odazivu i očekujemo Vas u rujnu u Šibeniku,

                                                                              Organizacijski i programski odbor

 


 

Esteemed colleagues, dear biologists!

 

Three years have passed since our 10th jubilee Croatian Biological Congress and it is my honour to invite you to join us again at the 11th Croatian Biological Congress which will be held from the 16th to the 21st of September in Hotel Ivan, Solaris, Šibenik.

All congresses thus far have been well attended thanks to thematically exhaustive congresses as well as an obvious need for Croatian biologists, and scientists of related disciplines, to gather in an exchange of results obtained and opinions.

This year three satellite symposia will be held as part of the congress, thereby completing the scientific offer of talks organised into 10 thematic sections (genetics, molecular genetics and evolution; cellular and molecular biology; genomics, pharmacogenetics, proteomics, bioinformatics and molecular diagnostics; virology and microbiology; algology and mycology; plant biology; animal biology; marine biology; toxicology, ecotoxicology and biomonitoring; conservational biology, nature and environment protection and legislation). A thematic section on biology in schools takes up a special position at our congresses thus ensuring the presence of the whole educational system at our congresses. For the first time at this congress the section Biology in Modern Croatian Schools will be organised as a Symposium, in a ddition to two already established ones, namely the 5th Symposium of the Croatian Society of Plant Biology and the 2nd Symposium of the Croatian Entomological Association.

During the congress, participants can present their results through oral and poster presentations, and participate in workshops, as well as a professional field trip which will be held as part of the day of the congress dedicated to the “Krka” National park. An inevitable parts of the congress are invited lectures by eminent foreign and domestic experts.

We are looking forward to your response and expect to see you in September in Šibenik,

                                                                        Organisational and Programme Committee

 

© 2012. Hrvatsko biološko društvo. Sva prava pridržana.
HBD 1885