11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress
  Početna / Homepage
  Najava / Announcement
  Lokacija i kontakt / Venue & Contact
  Odbori / Committees
  Datumi / Dates
  Teme / Topics
  Plenarni predavači / Plenary Speakers
  Priopćenja / Contributions
  Prijava sažetaka / Abstract Submission
  Prijava sudjelovanja / Registration
  Posebna događanja / Special Events
  Smještaj / Accommodation
  Sponzori i pokrovitelji / Sponsors & Patrons


Obrazac za prijavu sažetaka

Molimo da obrazac ispunite točno prema uputama koje se nalaze u sklopu obrasca.

 

 Autor(ica) koji predstavlja rad:
Prezime:
Ime: 
Sveučilište, Institucija, Tvrtka: 
Zavod: 
Adresa: 
Poštanski broj i grad: 
Država: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
Sudjelujem: 
 
s usmenim priopćenjem
s posterom
 Znanstveno područje:
Genetika, molekularna genetika i evolucija
Stanična i molekularna biologija
Genomika, farmakogenetika, proteomika, bioinformatika i molekularna dijagnostika
Virologija i mikrobiologija
Algologija i mikologija
Biljna biologija
Biologija životinja
Biologija mora
Toksikologija, ekotoksikologija i biomonitoring
Konzervacijska biologija, zaštita prirode i okoliša i zakonodavstvo
Biologija u suvremenoj hrvatskoj školi
 5. Simpozij Hrvatskog društva za biljnu biologiju
bez priopćenja
usmeno priopćenje
poster
 2. Simpozij Hrvatskog entomološkog društva
bez priopćenja
usmeno priopćenje
poster
 1. Simpozij edukacije biologije
bez priopćenja
usmeno priopćenje
poster
 Predaja sažetka:
Naslov: 
Autor(i): 
Upute: 
Ime (inicijal) Prezime1, Ime (inicijal) Prezime2 - npr. H. Horvatić
Molimo da kod nabrajanja autora koristite isključivo zareze, te nemojte dodavati "i"prije imena zadnjeg autora.
Molimo da između prezimena i broja ne ostavljate razmak.
Institucija: 
Upute: 
1zavod/odjel, ustanova, ulica i kućni broj, poštanski broj i grad, država (e-mail), 2zavod/odjel, ustanova, ulica i kućni broj, poštanski broj i grad, država (e-mail)
Molimo da e-mail adrese napišete u zagradi.
Molimo da između broja i naziva zavoda/odjela ne ostavljate razmak.
Tekst sažetka (maksimalno 1500 znakova s razmacima): 
Ključne riječi (najviše pet, odvojene zarezima): 
 Abstract submission:
Title: 
Author(s): 
Notes: 
Name (initial) Surname1, Name (initial) Surname2 - e.g. B. Blake
When listing the authors, please use commas only, do not add "and" before the last author's name.
Please do not leave spaces between surname and number.
Institution(s): 
Notes: 
1Division/Department, Institution, Street and street number, ZIP code and City, Country (e-mail), 2Division/Department, Institution, Street and street number, ZIP code and City, Country (e-mail)
Please put e-mail addres in parenthesis.
Please do not leave spaces between number and division/department.
Abstract (maximum 1500 characters with spaces): 
Keywords (maximum five, separated by commas): 
 

       

© 2012. Hrvatsko biološko društvo. Sva prava pridržana.
HBD 1885