11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress
  Početna / Homepage
  Najava / Announcement
  Lokacija i kontakt / Venue & Contact
  Odbori / Committees
  Datumi / Dates
  Teme / Topics
  Plenarni predavači / Plenary Speakers
  Priopćenja / Contributions
  Prijava sažetaka / Abstract Submission
  Prijava sudjelovanja / Registration
  Posebna događanja / Special Events
  Smještaj / Accommodation
  Sponzori i pokrovitelji / Sponsors & Patrons


 

Prijava sažetaka:

Sažetak mora biti povezan uz jednu od navedenih tema Kongresa i prijavljuje se isključivo putem web stranice Kongresa Obrazac za prijavu sažetaka.

Autori koji prijave sažetak NISU automatski prijavljeni kao sudionici kongresa.

Sudionici se mogu prijaviti isključivo putem web stranice Kongresa Obrazac za prijavu sudjelovanja.

Autorica/autor koji predstavlja sažetak mora biti registriran kao sudionik, u protivnom sažetak neće biti uvršten u knjigu sažetaka.

 

Krajnji rok za prijavu i zaprimanje sažetaka: 04. svibnja 2012.

 

Krajnji rok za recenziju i prihvat sažetaka: 31. svibnja 2012.

(Do ovog datuma autori će biti obaviješteni samo ukoliko Znanstveni odbor predloži promjenu načina izlaganja ili odbijanje sažetka. U svim drugim slučajevima neće se slati obavijesti o prihvaćanju sažetka.)

 

Upute za sastavljanje sažetaka

Sažetak mora biti napisan na engleskom jeziku, a izvorni hrvatski govornici moraju napisati sažetak i na hrvatskom jeziku. Sažetak mora sadržavati naslov, imena i prezimena autora i njihove adrese, te ciljeve, postupke, rezultate i zaključke istraživanja.

Sažetak ne smije sadržavati više od 1500 znakova s razmacima kako je i naznačeno u prijavnom obrascu. Naslov mora biti otisnut velikim slovima. Imena autora moraju biti označena samo s inicijalom, prezimena u potpunosti. Izostavite akademske titule. Koristeći se različitim brojevima, navedite cjelokupne adrese svih autora te adrese e-pošte u zagradi.

Sažetak će biti tiskan u službenoj Knjizi sažetaka. Ljubazno izvještavamo sudionike da Organizator neće lektorirati pristigle tekstove.

 

Recenzija sažetaka

Znanstveni odbor će recenzirati sve zaprimljene sažetke u potpunoj diskreciji. Odbor zadržava pravo osporiti izlaganje bilo kojeg sažetka koji ne zadovoljava znanstvenim sadržajem i oblikom ili je bez znanstvenog pokrića.

 

Kraća usmena priopćenja

Predviđeno vrijeme za izlaganje kraćih usmenih priopćenja je 15 minuta. Iznimno, Znanstveni odbor će procijeniti sažetak te autorici/autoru predložiti usmeno izlaganje od 30 min. Usmena priopćenja mogu se izložiti isključivo u obliku Power Point prezentacije.  

 

Upute za pripremanje postera

Svi će posteri biti izloženi tijekom cjelokupnog trajanja Kongresa. Ne garantiramo za postere koji ostanu na pločama nakon završetka Kongresa.

Svakom će posteru biti dodijeljen broj i ploča za izlaganje (širine 90 cm i visine 150 cm). Molimo autore da poštuju zadane dimenzije. Autorica(ice)/autor(i) koji predstavljaju poster trebaju biti uz poster tijekom razgledavanja i rasprave o posterima, u vremenu koje će biti naznačeno u konačnom programu Kongresa.

 


 

Abstract submission:

Abstract has to be related to one of the Congress topics and may be submitted only on-line through the Abstract Submission Form.

Authors who submit abstracts for presentation are NOT automatically registered for the congress.

Participant may register for the Congress on-line through the Registration Form.

Presenting author of each abstract has to register as participant, or the abstract will not be included in Proceeding of abstracts.

 

Deadline for abstract submission: May 04, 2012

 

Deadline for abstract review and acceptance: May 31, 2012

(The authors will be notified by this date only if the Scientific Committee recommends a change in the mode of presentation or rejection of an abstract. Otherwise, no notification will be sent.)

 

Instructions for Abstract Submission

Abstracts must be written in English and should contain title, authors' names and addresses, aims, methods, results and conclusions of the study.

Abstracts containing no more than 1500 characters with spaces, as is noted in the registration form. The title should be printed in capital letters. Type initial of the first name, last name, e-mail address of the author(s). Omit academic degrees. Type institutional affiliation (institution, town, country) and e-mail of each author by using numbers. Abstracts will be printed in the Congress Proceeding of Abstracts. Please, note that the Organizer will not provide any editing of the abstracts.

 

Review of Abstracts

The Scientific Committee will review all abstracts with the aid of ad hoc reviewers in full confidentiality. The Committee reserves the right to decline presentation of any abstract devoid of scientific merit or merely announcing the availability of a resource or service.

 

Short oral presentation

Short oral presentation limited to 15 minutes. Exceptionally, Scientific Board will estimate and suggest 30 min duration of some oral presentations. Oral presentation has to be accompanied by Power Point presentation.    

 

Instructions for Poster Preparation

All posters will be displayed for the whole duration of the Congress. We can not guarantee for the Posters left on boards after Congress.

Each poster will have assigned poster number and display board (90 cm wide and 150 cm high) - authors are kindly asked not to exceed the poster size. Presenters are asked to attend their posters during the poster exhibition and discussion times that will be included in the final Program of the Congress.

 

© 2012. Hrvatsko biološko društvo. Sva prava pridržana.
HBD 1885