11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress
  Početna / Homepage
  Najava / Announcement
  Lokacija i kontakt / Venue & Contact
  Odbori / Committees
  Datumi / Dates
  Teme / Topics
  Plenarni predavači / Plenary Speakers
  Priopćenja / Contributions
  Prijava sažetaka / Abstract Submission
  Prijava sudjelovanja / Registration
  Posebna događanja / Special Events
  Smještaj / Accommodation
  Sponzori i pokrovitelji / Sponsors & Patrons


 

Priopćenja

Usmena
Predviđeno vrijeme za izlaganje usmenih priopćenja je najviše 12 min nakon čega slijedi rasprava od 3 min. Zbog rada u istovremenim sekcijama i mogućnosti praćenja izlaganja u različitim sekcijama, predsjedavajući sekcijama će biti zaduženi da vrijeme predviđeno za pojedino izlaganje bude poštivano. Izlagačima će na raspolaganju biti računalo (MS PowerPoint) i LCD projektor. U slučaju potrebe za drugim tehničkim pomagalima molim čim prije kontaktirajte Tajnika.
Sudionici mogu pripremiti svoja izlaganja na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ukoliko se odluče za izlaganje na hrvatskom jeziku, poželjno je da prateći slide-ovi budu na engleskom jeziku, kako bi i nehrvatski govornici mogli pratiti izlaganja.

Upute za pripremanje postera
Potičemo sudionike da pripreme svoje postere na engleskom jeziku. Ukoliko se odluče za poster na hrvatskom jeziku, poželjno je da naslov, opisi slika i zaključci budu napisani i na engleskom jeziku.
Posteri će biti izloženi tijekom dva dana prema rasporedu sekcija usmenih priopćenja (vidi donji raspored). Svakom će posteru biti dodijeljena ploča za izlaganje širine 90 cm i visine 150 cm. Autori trebaju biti uz postere tijekom vremena naznačenog u programu.
Ponedjeljak (17.09.) – Utorak (18.09.): Biljna biologija; 1. Simpozij edukacije; 2. Simpozij Hrvatskog entomološkog društva; Stanična biologija, genomika, genetika i evolucija; Biologija životinja
Četvrtak (20.09.) – Petak (21.09.): Konzervacijska biologija; 5. Simpozij Hrvatskog društva za biljnu biologiju; Biologija mora; Toksikologija

 

Program

Zbornik sažetaka

 


 

Contributions

Oral presentation
Duration of oral presentations is limited to maximum of 12 minutes + 3 minutes for the discussion. Chairmen will be additionally instructed to take care of the timing to ensure time schedule functioning and enable switching between the sessions. A PC with MS PowerPoint and LCD projector will be available for your presentation. For all other requirements, please contact the Secretary in advance

Instructions for Poster Preparation
Posters will be on display during two days that corresponds to themes schedule (see below for more details). Each poster will be mounted on a 90 cm wide and 150 cm high display board. Presenters should plan to be alongside their posters at time indicated in the Program of the Congress.
Monday (17/09) – Tuesday (18/09): Plant biology; 1st Symposium of Biology Education; 2nd Symposium of Croatian Entomological Society; Cell biology, genomics, genetics and evolution; Animal Biology
Thursday (20/09) – Friday (21/09): Conservation biology; 5th Symposium oft he Croatian Society of Plant Biologist; Marine Biology; Toxicology

 

Programme

Proceedings of Abstracts

 

© 2012. Hrvatsko biološko društvo. Sva prava pridržana.
HBD 1885