11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress
  Početna / Homepage
  Najava / Announcement
  Lokacija i kontakt / Venue & Contact
  Odbori / Committees
  Datumi / Dates
  Teme / Topics
  Plenarni predavači / Plenary Speakers
  Priopćenja / Contributions
  Prijava sažetaka / Abstract Submission
  Prijava sudjelovanja / Registration
  Posebna događanja / Special Events
  Smještaj / Accommodation
  Sponzori i pokrovitelji / Sponsors & Patrons


 

Smještaj

Hotel Ivan, Solaris Hotels Resorts
Hotelsko naselje bb
HR-22000 Šibenik

Tel: +385 22 361 013
Fax: +385 22 361 800
e-mail: booking@solaris.hr
http://www.solaris.hr/smjestaj/solaris-hotel-ivan

 

Krajnji rok za rezervaciju smještaja: 24. kolovoza 2012.

 

Rezervacije je moguće izvršiti ispunjavanjem Prijavnice za hotelski smještaj. Ispunjeni prijavni obrazac potrebno je poslati na fax +385 22 361 800 ili e-mail: booking@solaris.hr. Informacije na telefon +385 22 361 013.

 


 

Accomodation

Hotel Ivan, Solaris Hotels Resorts
Hotelsko naselje bb
HR-22000 Sibenik
Croatia

Tel: +385 22 361 013
Fax: +385 22 361 800
e-mail: booking@solaris.hr
http://www.solaris.hr/smjestaj/solaris-hotel-ivan

 

Deadline for hotel reservation: August 24th, 2012

Reservations should be made by filling out the Hotel Reservation Form. Please send filled reservation form to fax +385 22 361 800 or e-mail: booking@solaris.hr. Information available on the telephone +385 22 361 013.

 

© 2012. Hrvatsko biološko društvo. Sva prava pridržana.
HBD 1885