12th Croatian Biological Congress

with international participation

LifeClass Terme Sveti Martin
September 18 - 23, 2015

Workshop

Radionica “Pisanje znanstvenih radova i otvorena znanost”

Subota 19. 09. 2015.

Otvoreni pristup publikacijama i istraživačkim podacima

Bojan Macan, voditelj Knjižnice Instituta Ruđer Bošković

Tradicionalni je model znanstvenog izdavaštva od distribucijske mreže s vremenom postao glavna barijera pristupa znanstvenim informacijama. Pristup cjelovitim tekstovima objavljenih radova omogućen je samo onima koji si mogu priuštiti plaćanje visokih cijena pretplate znanstvenih publikacija. Osim toga, trenutni model znanstvenog izdavaštva ne podrazumijeva pristup niti omogućavanje ponovnog korištenja istraživačkih podataka, a u kojima leži veliko bogatstvo i potencijal za znanstvenu zajednicu. Stoga je pokrenuta inicijativa otvorenog pristupa znanstvenim informacijama koja s jedne strane omogućava pohranjivanje znanstvenih publikacija i istraživačkih podataka u otvoreno dostupne digitalne repozitorije, a s druge strane se manifestira kroz razne mogućnosti ostvarivanja otvorenog pristupa objavljenim radovima u samim publikacijama u kojima su oni izvorno objavljeni. No, pojavljuju se i iskorištavanja modela otvorenog pristupa znanstvenim informacijama kroz pojavu takozvanih predatorskih izdavača/časopisa i konferencija kojih znanstvenici moraju biti svjesni kako bi ih naučili izbjegavati.
U ovom će predavanju biti riječi o glavnim karakteristikama otvorenog pristupa publikacijama i istraživačkim podacima, načinima njihovog ostvarivanja i prednostima koje otvoreni pristup nosi za same znanstvenike i njihove institucije. Znanstvenici će se također upoznati s potencijalnim opasnostima i prevarama koje vrebaju u području ‘znanstvenog izdavaštva’, a posebice predatorskim izdavačima i konferencijama. Također će biti govora i o obvezama koje pojedini financijeri projekata (posebice Europska komisija i Hrvatska zaklada za znanost) stavljaju pred znanstvenike kojima odobravaju financiranje projekata, a vezano uz obvezu osiguravanja otvorenog pristupa objavljenih publikacijama i/ili istraživačkim podacima.

 Znanost budućnosti – Otvorena znanost

Jadranka Stojanovski, knjižnica Instituta Ruđer Bošković

Kvalitetna znanstvena komunikacija ključna je za učinkovitost istraživanja i isplativost ulaganja. Transparentnost cjelokupnog procesa stvaranja znanja doprinosi unapjređivanju kvalitete samih istraživanja i znanstvenih spoznaja. Otvorena znanost se ne odnosi samo na mogućnost slobodnog čitanja završne verzije znanstvenog rada, već na sve što online kultura umreženog svijeta podrazumijeva, a što akademska kultura treba prihvatiti – dijeljenje i transparentnost na svim razinama.
Otvorena znanost ne potiče samo otvoreni pristup publikacijama i istraživačkim podacima, već i otvorena istraživanja, otvoreni dijalog, otvoreno autorstvo, otvoren recenzijski postupak, otvorene formate i alate, otvorene standarde, otvorenu prosudbu… Na radionici će se istaknuti prednosti otvorene znanosti, osobito iz perspektive trendova prisutnih u EU, potreba hrvatske akademske i istraživačke zajednice. Predstavljeni će biti primjeri najboljih praksi iz područja biologije i srodnih znanosti.