12. Hrvatski biološki kongres

S međunarodnim sudjelovanjem

LifeClass Terme Sveti Martin
18. - 23. rujna 2015.

Odbori

Organizacijski i programski odbor

Göran Klobučar, predsjednik
Višnja Besendorfer, dopredsjednica
Marija Gligora Udovič, tajnica
Anamaria Štambuk, blagajnica

Članovi: Biljana Balen, Nataša Bauer, Sunčica Bosak, Domagoj Đikić, Mirna Ćurković Perica, Damjan Franjević, Bojan Hamer, Nenad Jasprica, Petra Korać, Petar Kružić, Mladen Kučinić, Bojan Lazar, Žaklin Lukša, Nenad Malenica, Marko Miliša, Božena Mitić, Anđelka Plenković-Moraj, Ana Previšić, Sandra Radić Brkanac, Dijana Škorić.

Znanstveni odbor

Nevenka Kopjar, predsjednik
Dunja Leljak-Levanić, dopredsjednica

Članovi: Andreja Ambriović-Ristov, Renato Batel, Vesna Benković, Branimir K. Hackenberger, Krunoslav Brčić-Kostić, Vera Cesar, Marko Ćaleta, Helena Ćetković, Zdravko Dolenec, Jakov Dulčić, Jerka Dumić, Hrvoje Fulgosi, Sanja Gottstein, Bojan Hamer, Dubravka Hranilović, Jasna Hrenović, Stipan Jonjić, Mladen Kerovec, Marcelo Kovačić, Valter Kožul, Stjepan Krčmar, Marijana Krsnik-Rasol, Gordana Lacković-Venturin, Gordan Lauc, Bojan Lazar, Zlatko Liber, Žaklin Lukša, Zrinka Ljubešić, Renata Matoničkin-Kepčija, Melita Mihaljević, Milorad Mrakovčić, Toni Nikolić, Nadica Oršolić, Maja Osmak, Mirjana Pavlica, Miroslav Plohl, Martina Podnar Lešić, Jasna Puizina, Ines Radanović, Mary Sopta, Zdenko Tkalčec, Zoran Tadić, Nikola Tvrtković, Đurđica Ugarković, Željka Vidaković-Cifrek, Damir Viličić, Kristian Vlahoviček, Nedo Vrgoč, Davor Zahradka, Irina Zupan.