13. Hrvatski biološki kongres

S međunarodnim sudjelovanjem

Poreč
Valamar Diamant Hotel
19 - 23. rujna 2018.

Lokacija i kontakt


Hotel Valamar Diamant

Brulo bb
52440 Poreč
Hrvatska
http://www.valamar.com/en/hotels-porec/valamar-diamant-hotel

Organizator kongresa:
Hrvatsko biološko društvo
Kontakt: Petar Kružić

Biološki odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Rooseveltov trg 6
10000 Zagreb
Tel:+385(0)1 4877 726
E-mail: petar.kruzic@biol.pmf.hr

Tehnički organizator kongresa:
PBZ Card d.o.o., putnička agencija
Adresa: Radnička cesta 44, 10000 Zagreb, Croatia
Kontakt: Mirela Gašpar
Tel. : +385(0)1 6124 222
Fax.: +385(0)1 6363 099
E-mail: travel@pbzcard.hr
https://www.pbzcard-travel.hr
IDK: HR-AB-01-080258649
OIB: 28495895537

Opći uvjeti PBZ Card d.o.o. putnička agencija

Organizatori Kongresa ne preuzimaju odgovornost za tjelesne ozljede, kao niti gubitak ili oštećenje privatne imovine sudionika, koje mogu nastati tijekom ili u svezi održavanja 13. Hrvatskog biološkog kongresa.
Sudionicima se preporuča da ugovore zdravstveno i putno osiguranje prema vlastitom nahođenju.