30. 04. 2015.

Natječaj za dodjelu Nagrade Srećko Jelenić 2015.

Temeljem Pravilnika o dodjeli Nagrade Srećko Jelenić pokrećemo postupak izbora dodjele Nagrade Srećko Jelenić nastavnicima u osnovnim i srednjim školama za 2015. godinu.
Nagradu dodjeljuje Biološki odsjek Prirodoslovno‐matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u svrhu unaprjeđenja kvalitete nastave biologije u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Dobitnika Nagrade među nastavnicima u osnovnim i srednjim školama glasanjem bira Povjerenstvo za dodjelu Nagrade na osnovi pristigle dokumentacije. Nagrada se dodjeljuje samo jednom predavaču biologije iz osnovnih ili srednjih škola i može biti dodijeljena pojedinom nastavniku samo jednom.

Natječaj-za-dodjelu-nagrade-Srecko-Jelenic-za-školske-nastavnike-2015.pdf

Pravilnik nagrade Srecko Jelenic