22. 05. 2017.

Natječaj za dodjelu Nagrade Srećko Jelenić 2017.

Temeljem Pravilnika o dodjeli Nagrade Srećko Jelenić pokrećemo postupak izbora dodjele Nagrade Srećko Jelenić nastavnicima u osnovnim i srednjim školama za školsku godinu 2016./2017. Nagradu dodjeljuje Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u svrhu unaprjeđenja kvalitete nastave biologije u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Dobitnika Nagrade među nastavnicima u osnovnim i srednjim školama glasanjem bira Povjerenstvo za dodjelu Nagrade na osnovi pristigle dokumentacije. Nagrada se dodjeljuje samo jednom predavaču biologije iz osnovnih ili srednjih škola i može biti dodijeljena pojedinom nastavniku samo jednom.

Predlagatelji mogu biti: a) članovi Biološkog odsjeka (najmanje 4), b) strukovne i studentske udruge čije se područje djelovanja odnosi na biologiju, c) nastavnička vijeća osnovnih i srednjih škola uz potporu učenika (najmanje 30) koja se dokazuje potpisima učenika priloženima uz prijedlog te d) sami učenici (najmanje 30) neovisno o nastavničkim vijećima. Isti predlagatelj može podržati samo jednog predloženika u tekućoj godini.

Obrazloženi prijedlog mora biti dostavljen u pisanom obliku i CD-u, poštom na: Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, 10000 Zagreb s naznakom za Nagradu Srećko Jelenić. Rok za slanje prijedloga je 30 dana od dana objavljivanja natječaja za dodjelu Nagrade na internetskoj stranici Biološkog odsjeka PMF-a.

Dokumentacija za predloženike mora sadržavati:

1. pisano obrazloženje kandidature,

2. životopis predloženika i

3. priloge.

– Obrazloženje mora biti jasno i sažeto, ne dulje od jedne (1) stranice formata A4 iz kojeg se vide razlozi kandidature predloženika.

– Životopis, osim općih podataka, mora sadržavati i popis nagrada, priznanja i zahvalnica te popularnih, stručnih i/ili znanstvenih članaka te ostalih aktivnosti koje ukazuju na iznimnost i predanost u nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

– Prilog mora sadržavati preslike svih dokumenata navedenih u obrazloženju kandidature i životopisu.

Povjerenstvo prema potrebi može zatražiti dopunsku dokumentaciju stoga su predlagatelji obavezni naznačiti svoju adresu za kontakt.

Povjerenstvo za dodjelu Nagrade Srećko Jelenić

PRAVILNIK NAGRADE SREĆKO JELENIĆ-2017