23. 05. 2019.

Natječaj za dodjelu Nagrade Srećko Jelenić 2019.

Za nastavnike biologije u školama

Temeljem Pravilnika o dodjeli Nagrade Srećko Jelenić pokrećemo postupak izbora dodjele Nagrade Srećko Jelenić nastavnicima u osnovnim i srednjim školama u 2019. godini. Nagradu dodjeljuje Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u svrhu unaprjeđenja kvalitete nastave biologije u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Dobitnika Nagrade među nastavnicima u osnovnim i srednjim školama glasanjem bira Povjerenstvo za dodjelu Nagrade na osnovi pristigle dokumentacije. Nagrada se dodjeljuje samo jednom predavaču biologije iz osnovnih ili srednjih škola i može biti dodijeljena pojedinom nastavniku samo jednom.

Predlagatelji mogu biti:

a) članovi Biološkog odsjeka (najmanje 4),
b) strukovne i studentske udruge čije se područje djelovanja odnosi na biologiju,
c) nastavnička vijeća osnovnih i srednjih škola uz potporu učenika (najmanje 30) koja se dokazuje potpisima učenika priloženima uz prijedlog te
d) sami učenici (najmanje 30) neovisno o nastavničkim vijećima.

Isti predlagatelj može podržati samo jednog predloženika u tekućoj godini.

Obrazloženi prijedlog mora biti dostavljen u pisanom obliku i CD-u, poštom na:
Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Rooseveltov trg 6
10000 Zagreb
s naznakom za Nagradu Srećko Jelenić.

Rok za slanje prijedloga je 30 dana od dana objavljivanja natječaja za dodjelu Nagrade na internetskoj stranici Biološkog odsjeka PMF-a.
Dokumentacija za predloženike mora sadržavati:
1. pisano obrazloženje kandidature,
2. životopis predloženika i
3. priloge.

Obrazloženje mora biti jasno i sažeto, ne dulje od jedne (1) stranice formata A4 iz kojeg se vide razlozi kandidature predloženika.
Životopis, osim općih podataka, mora sadržavati i popis nagrada, priznanja i zahvalnica te popularnih, stručnih i/ili znanstvenih članaka te ostalih aktivnosti koje ukazuju na iznimnost i predanost u nastavnoj i stručnoj djelatnosti.
Prilog mora sadržavati preslike svih dokumenata navedenih u obrazloženju kandidature i životopisu.
Povjerenstvo prema potrebi može zatražiti dopunsku dokumentaciju stoga su predlagatelji obavezni naznačiti svoju adresu za kontakt.