28. 11. 2019.

Poziv na godišnju skupštinu

Pozivamo vas na godišnju skupštinu HBD-a koja će se održati u četvrtak 12 prosinca 2019. godine, s početkom u 18:00h u Vijećnici Biološkog odsjeka, Rooseveltov trg 6.

DNEVNI RED

1) Uvodna riječ predsjednika Hrvatskog Biološkog Društva prof. dr. sc. Mladena Kučinića

2) Predavanje:

“VAŽNOST SUSTAVNOG ISPITIVANJA HIDROMORFOLOŠKIH ELEMENATA KAKVOĆE U RIJEKAMA”

Dr. sc. Ivan Vučković

3) Prihvaćanje dnevnoga reda Skupštine

4) Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

5) Izvješće o radu Društva tijekom 2019. godine

6) Rasprava o izvješću

7) Donošenje Plana rada za razdoblje 2020. – 2021. i Financijskoga plana za 2020. g.

9) Razno

Prof. dr. sc. Mladen Kučinić
Predsjednik HBD-a