12. Hrvatski biološki kongres

S međunarodnim sudjelovanjem

LifeClass Terme Sveti Martin
18. - 23. rujna 2015.

12. Hrvatski biološki kongres

Obavijesti


U petak 18. 09. 2015. planirane su dvije trosatne radionice dr. Rodrígueza o kvalitetnijem planiranju istraživačkih projekata i učinkovitijem pisanju znanstvenih radova i prijedloga projekata. Više o tome možete naći na www.hbd-sbc.hr/kongres2015/radionice-i-okrugli-stolovi


Organizacijski odbor 12. Hrvatskog biološkog kongresa oslobodit će plaćanja kotizacije deset studenata/studentica preddiplomskog ili diplomskog studija koji su glavni autori sažetaka prihvaćenih za Kongres. Studenti koji žele biti oslobođeni kotizacije trebaju odmah nakon prijave svog sažetka (najkasnije do 03. svibnja 2015.) poslati zamolbu s motivacijskim pismom (kojem mogu priložiti i pismo podrške profesora) na e-mail adresu: info@hbd-sbc.hr. Odabir studenata/studentica oslobođenih kotizacije provest će, na temelju prispjelih zamolbi i procjene znanstvene kvalitete sažetaka, predstavnici Znanstvenog odbora 12. HBK u suradnji s predstavnikom studenata iz organizacijskog odbora Prvog biološkog studentskog simpozija (http://sisb.biol.pmf.hr).
Rezultati odabira bit će objavljeni 31. svibnja 2015.


Logo_kongres2015
Cijenjene kolegice i kolege, dragi biolozi!

Osobito mi je zadovoljstvo pozvati Vas u ime Organizacijskog i programskog odbora na 12. Hrvatski biološki kongres koji će se održati od 18. do 23. rujna 2015. godine u Svetom Martinu na Muri smještenom na najsjevernijem dijelu Republike Hrvatske, u prekrasnom Međimurju. Više od trideset godina ovaj već tradicionalni i po mnogočemu jedinstveni kongres svake treće godine okuplja sve biologe iz Hrvatske kao i one iz inozemstva te brojne znanstvenike iz različitih područja bioloških znanosti. Ove godine, moći ćete predstaviti rezultate svojih istraživanja kroz usmena i posterska priopćenja u okviru osam tematskih sekcija koje su koncipirane tako da na najbolji način okupe sudionike kongresa u interesne skupine (Genetika, stanična i molekularna biologija; Evolucija, sistematika, filogenija i biogeografija; Mikrobiologija; Biologija mora; Biologija kopnenih voda i kopna; Toksikologija i ekotoksikologija; Konzervacijska biologija, zaštita prirode i okoliša; Komparativna fiziologija, imunobiologija i biologija čovjeka). Posebno nam je drago što možemo istaknuti da će se u sklopu ovog kongresa održati čak četiri simpozija: 2. Simpozij edukacije biologije; 6. Simpozij Hrvatskog društva za biljnu biologiju; 3. Simpozij Hrvatskog entomološkog društva i 1. Balkanski herpetološki simpozij u suorganizaciji Hrvatskog herpetološkog društva. Također, kao i uvijek, na kongresu Vas očekuju plenarna predavanja pozvanih eminentnih predavača iz inozemstva i Hrvatske o najnovijim saznanjima u području bioloških znanosti. Nadam se da ćete biti zadovoljni s temama okruglih stolova o važnijim pitanjima za nas biologe te zanimljivim i korisnim radionicama koje smo priredili za Vas i za koje smo sigurni da će zaokupiti vašu pozornost i pridonijeti stvaralačkoj atmosferi kongresa. Sa željom da se bolje upoznate s ljepotama međimurskog kraja priredili smo Vam stručnu ekskurziju u kojoj ćete vidjeti prekrasnu rijeku Muru i grad Čakovec te kušati međimurske specijalitete i vrhunska vina. Vidimo se u rujnu!

Predsjednik organizacijskog i programskog odbora

Göran Klobučar