O nama 

Malo vijeće

Predsjednik
Prof.dr.sc. Mladen Kučinić
Tel: +385(0)1 4877 710
Fax: +385(0)1 4826 260
E-mail: mladen.kucinic@biol.pmf.hr

Tajnik:
Izv. prof. dr. sc. Petar Kružić
Tel: +385(0)1 4877 726
Fax: +385(0)1 4826 260
E-mail: petar.kruzic@biol.pmf.hr

Blagajnica:
Dr. sc. Katarina Caput Mihalić
Tel:+385(0)1 4606 275
Fax:+385 (0)1 4606 286
E-mail:katarina.caput.mihalić@biol.pmf.hr

Izv. prof. Inga Urlić
Tel:+385(0)1 4606 275
Fax:+385 (0)1 4606 286
E-mail:inga.urlic@biol.pmf.hr

Izv. prof. Petra Korać
Tel:+385(0)1 4606 278
Fax:+385 (0)1 4606 286
E-mail:petra.korac@biol.pmf.hr

Dr. sc. Ivan Vučković

Dr.sc. Žaklin Lukša
Gimnazija Čakovec
Tel:+385(0)40 314 907
Fax:+385(0)40 314 911
E-mail: zaklinluksa@gmail.com

Dr.sc. Martina Šašić

Veliko vijeće

1. Petra Peharec Štefanić
2. Gordana Lacković
3. Sibila Jelaska
4. Jasna Puizina
5. Bojan Hamer
6. Sven Jelaska
7. Enrih Merdić
8. Dubravko Pavoković
9. Jasna Lajtner
10. Jasna Razlog Grlica
11. Milvana Arko Pijevac
12. Sandro Bogdanović
13. Tatjana Prebeg
14. Hrvoje Fulgosi
15. Branka Salopek Sondi
16. Dijana Garašić
17. Petar Mitrikeski
18. Irina Zupan
19. Renata Žunec
20. Renata Ćuk
21. Ivana Buj
22. Zrinka Pongrac
23. Ana Galov
24. Ante Žuljević
25. Davorka Maljković

Nadzorni odbor

1. Paula Durbešić
2. Marijana Krsnik Rasol

Statut Hrvatskog biološkog društva

Povijest

Skip to content