Povijest

Hrvatsko biološko društvo, kao samostalna udruga hrvatskih biologa, osnovano je 1975. godine. Međutim, prva službena udruga hrvatskih biologa bilo je Hrvatsko naravoslovno društvo koje je osnovao poznati zoolog Spiridion Brusina 1885. god. Već naredne godine on pokreće časopis “Glasnik Hrvatskoga naravoslovnog društva”. Taj časopis 1947. god. mijenja ime u “Glasnik biološke sekcije” (Hrvatskoga prirodoslovnog društva), a od 1970. god. izlazi pod naslovom “Periodicum biologorum” i danas je službeno glasilo Hrvatskoga biološkog društva.

Časopis “Priroda” (osnovao bakteriolog Ljudevit Gutschy 1911. god., a većina glavnih urednika su bili biolozi) je također već više od devedeset godina glavno glasilo za popularizaciju znanosti.

Unutar Hrvatskoga naravoslovnog društva (kasnije Hrvatskoga prirodoslovnog društva) hrvatski biolozi osnivaju više specijaliziranih sekcija, kao npr. Hrvatska ornitološka centrala (1901. god.), Biološka centrala (1909.), Biološka sekcija (1921.), Sekcija za zaštitu prirode (1935.) i dr.

U razdoblju između dva svjetska rata većina prirodoslovnih struka (astronomija, kemija, fizika i dr.) osniva samostalna društva koja se izdvajaju iz Hrvatskoga prirodoslovnog društva, dok biolozi ostaju u matičnom društvu čuvajući njegovu tada već dugogodišnju i značajnu tradiciju.

Godine 1975. stvoreni su uvjeti za daljnji nesmetani i kontinuirani rad Hrvatskoga prirodoslovnog društva te je, u suglasju s matičnim društvom, dogovoreno da Biološka sekcija Hrvatskoga prirodoslovnog društva sa svim tadašnjim članstvom preraste u samostalno Hrvatsko biološko društvo.
Prvi predsjednik društva bio je akademik Zvonimir Devidé. Daljni rast djelatnosti Društva najbolje pokazuje podatak da je već 1981. god. tadašnji predsjednik prof. dr. sc. Oskar Springer organizirao I. Kongres biologa Hrvatske. Do sada je održano 11 uspješnih kongresa koji postepeno od nacionalnih prerastaju u internacionalne znanstvene skupove.

Predsjednici Hrvatskog biološkog društva

 • Prof. dr. sc. Zvonimir Devide (1975. – 1977.)
 • Prof. dr. sc. Dubravko Timet (1977. – 1979.)
 • Prof. dr. sc. Oscar Springer (1979. – 1983.)
 • Prof. dr. sc. Hrvoje Gomerčić (1983. – 1986.)
 • Prof. dr. sc. Ivan Bašić (1986. – 1989.)
 • Prof. dr. sc. Draško Šerman (1989. – 1992.)
 • Prof. dr. sc. Nikola Ljubešić (1992. – 1995.)
 • Prof. dr. sc. Ivica Valpotić (1995. – 1998.)
 • Prof. dr. sc. Jasna Franekić (1998. – 2002.)
 • Prof. dr. sc. Višnja Besendorfer (2002. – 2012.)
 • Prof. dr. sc. Göran Klobučar (2012. – 2016.)
Skip to content