12. Hrvatski biološki kongres

Cijenjene kolegice i kolege, dragi biolozi!

 

Osobito mi je zadovoljstvo pozvati Vas u ime Organizacijskog i programskog odbora na 12. Hrvatski biološki kongres koji će se održati od 18. do 23. rujna 2015. godine u Svetom Martinu na Muri smještenom na najsjevernijem dijelu Republike Hrvatske, u prekrasnom Međimurju. Više od trideset godina ovaj već tradicionalni i po mnogočemu jedinstveni kongres svake treće godine okuplja sve biologe iz Hrvatske kao i one iz inozemstva te brojne znanstvenike iz različitih područja bioloških znanosti. Ove godine, moći ćete predstaviti rezultate svojih istraživanja kroz usmena i posterska priopćenja u okviru osam tematskih sekcija koje su koncipirane tako da na najbolji način okupe sudionike kongresa u interesne skupine (Genetika, stanična i molekularna biologija; Evolucija, sistematika, filogenija i biogeografija; Mikrobiologija; Biologija mora; Biologija kopnenih voda i kopna; Toksikologija i ekotoksikologija; Konzervacijska biologija, zaštita prirode i okoliša; Komparativna fiziologija, imunobiologija i biologija čovjeka). Posebno nam je drago što možemo istaknuti da će se u sklopu ovog kongresa održati čak četiri simpozija: 2. Simpozij edukacije biologije; 6. Simpozij Hrvatskog društva za biljnu biologiju; 3. Simpozij Hrvatskog entomološkog društva i 1. Balkanski herpetološki simpozij u suorganizaciji Hrvatskog herpetološkog društva. Također, kao i uvijek, na kongresu Vas očekuju plenarna predavanja pozvanih eminentnih predavača iz inozemstva i Hrvatske o najnovijim saznanjima u području bioloških znanosti. Nadam se da ćete biti zadovoljni s temama okruglih stolova o važnijim pitanjima za nas biologe te zanimljivim i korisnim radionicama koje smo priredili za Vas i za koje smo sigurni da će zaokupiti vašu pozornost i pridonijeti stvaralačkoj atmosferi kongresa. Sa željom da se bolje upoznate s ljepotama međimurskog kraja priredili smo Vam stručnu ekskurziju u kojoj ćete vidjeti prekrasnu rijeku Muru i grad Čakovec te kušati međimurske specijalitete i vrhunska vina. Vidimo se u rujnu!

Predsjednik organizacijskog i programskog odbora

Göran Klobučar

Skip to content