Prijava teme istraživačkog projekta za Natjecanje iz biologije 2019.

Poštovani učenici i mentori,

na natjecanju mladih biologa mogu sudjelovati učenici 7. i 8. razreda osnovne škole te učenici sva četiri razreda gimnazije ili srednjih strukovnih škola. Učenici se natječu u poznavanju, razumijevanju i primjeni nastavnih sadržaja iz biologije. Na natjecanju mogu sudjelovati i učenici koji su izradili istraživački rad. Obveza je svake škole pravodobno izvijestiti sve učenike o mogućnostima i pravilima sudjelovanja.

Do 17. siječnja 2019. (srijeda) mentori učenika trebaju prijaviti temu istraživačkog rada. Pri prijavi treba ispuniti sve podatke koje sadrži obrazac prijave i odabrati datoteku u kojoj je pohranjena prijava te klikom potvrditi odabir i poslati. Prijava će automatski biti dostavljena Državnom povjerenstvu Natjecanja iz biologije.

Prijava teme sadrži naslovnu stranicu rada te poglavlja “Uvod i obrazloženje teme”, “Metodologija” i „Literatura“, pisana prema dolje navedenim uputama. Pri pisanju se za oblikovanje pojedinih dijelova teksta preporučuje uporaba stilova koji su ponuđeni u alatnoj traci. Radi što objektivnije prosudbe, recenzenti zaprimaju prijavu samo s naslovnicom koja sadrži isključivo naslov rada i razred. Na sve prispjele prijave Državno će povjerenstvo dostaviti obavijest o prihvaćanju odnosno neprihvaćanju teme za Državno natjecanje (na mail adresu s koje je prijava poslana) te preporuke recenzenata. Prihvaćanjem teme, Državno povjerenstvo podržava nastavak provedbe i izradu samostalnog istraživačkog rada, što još uvijek nije jamstvo da će rad biti pozvan na državnu razinu Natjecanja.

Napomene: Prilikom prijave teme, prilog treba imenovati na sljedeći način:

Prijava teme – NASLOV RADA.
U nazivu datoteke NE pisati imena učenika niti naziv škole ili mentora kako bi se osigurala objektivnost prosudbe.
Prijava teme koja ne udovoljava navedenim naputcima ili ne slijedi upute za pisanje i oblikovanje istraživačkog rada neće biti prihvaćena.

Prijava teme treba biti poslana u Word formatu.

Preuzmi predložak za prijavu teme istraživačkog projekta za Natjecanje iz biologije (Word)

[gravityform id=6 title=false description=false ajax=true]

Skip to content