Natjecanje iz biologije

2020.

Prijava teme istraživačkog projekta za Natjecanje iz biologije 2020.

Poštovani učenici i mentori,

na natjecanju mladih biologa mogu sudjelovati učenici 7. i 8. razreda osnovne škole te učenici sva četiri razreda gimnazije ili srednjih strukovnih škola. Učenici se natječu u poznavanju, razumijevanju i primjeni nastavnih sadržaja i ishoda iz biologije. Na natjecanju mogu sudjelovati i učenici koji su izradili istraživački projekt. Obveza je svake škole pravodobno izvijestiti sve učenike o mogućnostima i pravilima sudjelovanja.

Mentori učenika trebaju do 16. siječnja 2020. (četvrtak) prijaviti temu istraživačkog projekta ISKLJUČIVO putem mrežnog obrasca PRIJAVA TEME ISTRAŽIVAČKOG PROJEKTA. Pri prijavi treba ispuniti sve podatke koje sadrži obrazac prijave i priložiti datoteku popunjenog Predloška za pripremu prijave teme (imenovanu na sljedeći način: Prijava teme – NASLOV ISTRAŽIVAČKOG PROJEKTA) te klikom potvrditi odabir i poslati. Prijava će automatski biti dostavljena Državnom povjerenstvu Natjecanja iz biologije.

Prijava teme sadrži naslov projekta, razred učenika te poglavlja Uvod i obrazloženje teme, Metode rada i Literatura pisane prema uputama u Katalogu Natjecanja iz biologije. Pri pisanju se za oblikovanje pojedinih dijelova rukopisa preporučuje uporaba stilova koji su ponuđeni u alatnoj traci. Prijava teme mora biti poslana u Word formatu. Radi što objektivnije prosudbe, recenzenti zaprimaju prijavu koja sadrži isključivo naslov projekta i razred. Prijava teme ocjenjuje se sukladno Kriterijima za ocjenu prijave teme istraživačkog projekta.

Na sve prispjele prijave Državno će povjerenstvo do 4. veljače 2020. (utorak) dostaviti obavijest o prihvaćanju odnosno neprihvaćanju teme za državno Natjecanje (na adresu e-pošte škole navedene u prijavnom obrascu mrežne stranice) te preporuke recenzenata.

Prihvaćanjem teme, Državno povjerenstvo podržava nastavak provedbe i izradu samostalnog istraživačkog projekta, što još uvijek nije jamstvo da će projekt biti pozvan na državnu razinu natjecanja. Prilikom recenzije tema istraživačkog projekta, recenzenti daju svoj kratak osvrt na prijavljenu temu, uključujući sugestije koje bi mogle doprinijeti povećanju kvalitete istraživačkog projekta koji je u provedbi. Recenzenti daju svoje sugestije (komentare, ispravke) izravno u autorovu verziju prijave teme, da bi autorima i mentorima istraživačkih projekata pravovremeno i što konkretnije ukazali na preinake istraživanja. Prilikom prijave teme, u nazivu datoteke, kao ni u samom rukopisu prijave, NIJE DOPUŠTENO pisati imena učenika ili mentora, ni naziv škole, da bi se osigurala objektivnost prosudbe. Prijava teme koja ne udovoljava navedenim naputcima, ili ne slijedi upute za pisanje i oblikovanje prijave teme istraživačkog projekta, neće biti prihvaćena.

Također, preduvjet sudjelovanju na državnoj razini natjecanja s istraživačkim projektom iz biologije je ostvarenih najmanje 40 % od maksimalno postignutog broja bodova pisane zadaće na županijskom natjecanju u znanju, u kategoriji razreda koji učenik/učenici polazi/polaze u školskoj godini 2019./2020. – detalje o tome pogledati u Katalogu natjecanja, odlomak: Važna napomena, u uputama 1.2. Organizacija županijske razine natjecanja.

Svim natjecateljima želimo puno uspjeha,
Državno povjerenstvo za Natjecanje iz biologije

Skip to content