Natjecanje iz biologije

2021.

Prijava teme istraživačkog projekta za Natjecanje iz biologije 2021.

Poštovani učenici i mentori,

na natjecanju mladih biologa mogu sudjelovati učenici 7. i 8. razreda osnovne škole te učenici sva četiri razreda gimnazije ili srednjih strukovnih škola. Učenici se natječu u poznavanju, razumijevanju i primjeni nastavnih sadržaja i ishoda iz biologije. Na natjecanju mogu sudjelovati i učenici koji su izradili istraživački projekt.
Obveza je svake škole pravodobno izvijestiti sve učenike o mogućnostima i pravilima sudjelovanja.

Mentori učenika trebaju do 25. siječnja 2021. (ponedjeljak) prijaviti temu istraživačkog projekta ISKLJUČIVO putem mrežnog obrasca PRIJAVA TEME ISTRAŽIVAČKOG PROJEKTA. Pri prijavi treba ispuniti sve podatke koje sadrži obrazac prijave i priložiti datoteku popunjenog Predloška za prijavu teme istraživačkog projekta (imenovanu na sljedeći način: Prijava teme_NASLOV ISTRAŽIVAČKOG PROJEKTA) te klikom potvrditi odabir i poslati obrazac i priloženi dokument. Prijava će automatski biti dostavljena Državnom povjerenstvu za Natjecanje iz biologije.

Prijava teme sadrži naslov projekta, razred učenika te poglavlja Uvod i obrazloženje teme, Metode rada i Literatura pisane prema uputama u Katalogu Natjecanja iz biologije navedenim za rukopis (poglavlja 3.1. i 3.2.). Pri pisanju se za oblikovanje pojedinih dijelova prijave teme preporučuje uporaba stilova koji su ponuđeni u alatnoj
traci. Prijava teme mora biti poslana u Word formatu. Radi što objektivnije prosudbe, recenzenti zaprimaju prijavu koja sadrži isključivo naslov projekta i razred. Prijava teme ocjenjuje se sukladno Kriterijima za ocjenu prijave teme istraživačkog projekta.

Na sve prispjele prijave Državno će povjerenstvo do 10. veljače 2021. (srijeda) školama dostaviti obavijest o prihvaćanju/neprihvaćanju teme istraživačkog projekta za državnu razinu Natjecanja iz biologije (na adresu e-pošte škole navedene u prijavnom obrascu) te preporuke recenzenata.

Važna napomena:
Teme istraživačkih projekata prihvaćene školske godine 2019./2020. koje nisu okončane prijavljenim rukopisom na
Natjecanju 2019./2020. automatski se prihvaćaju za Natjecanje ove školske godine i neće biti ponovno vrednovane, ali ih treba ponovo  prijaviti u navedenim rokovima putem mrežnog obrasca. 

Prihvaćanjem teme, Državnopovjerenstvo podržava nastavak provedbe i izradu samostalnog istraživačkog
projekta, što još uvijek nije jamstvo da će projekt biti pozvan na državnu razinu Natjecanja. Prilikom recenzije tema istraživačkog projekta, recenzenti daju svoj kratak osvrt na prijavljenu temu, uključujući sugestije koje bi mogle doprinijeti povećanju kvalitete istraživačkog projekta koji je u provedbi.
Recenzenti daju svoje sugestije (komentare, ispravke) izravno u autorovu verziju prijave teme, kako bi autorima i mentorima istraživačkih projekata pravovremeno i što konkretnije ukazali na preinake istraživanja. Prilikom prijave teme, u nazivu datoteke, kao ni u samom tekstu prijave, NIJE DOPUŠTENO pisati imena učenika ili mentora, ni naziv škole, kako bi se osigurala objektivnost prosudbe. Prijava teme koja ne udovoljava navedenim naputcima, ili ne slijedi upute za pisanje i oblikovanje prijave teme istraživačkog projekta, neće biti prihvaćena.

Također, preduvjet sudjelovanju na državnoj razini natjecanja s istraživačkim projektom iz biologije je ostvarenih najmanje 40 % od maksimalno postignutog broja bodova pisane zadaće na županijskom natjecanju u znanju, u kategoriji razreda koji učenik/učenici polazi/polaze u školskoj godini 2020./2021. – detalje o tome pogledati u Katalogu natjecanja, odlomak: Važna napomena, u uputama 1.2. Organizacija županijske razine natjecanja. Sve dodatne informacije vezane uz prijavu samostalnih istraživačkih projekata isključivo mentori mogu  dobiti u pisanom obliku na adresi e-pošte natjecanje.biologija@biol.pmf.hr u roku od nekoliko dana.

Svim natjecateljima želimo puno uspjeha,
Državno povjerenstvo za Natjecanje iz biologije

Skip to content