Rezultati natjecanja 2021.

Državno povjerenstvo čestita svim sudionicima državne razine Natjecanja iz biologije u kategoriji istraživačkih projekata.
Učenici i/ili njihovi mentori mogu žalbu/razgovor s povjerenstvom podnijeti prema naputku u Dodatnim pravilima i uputama školskim povjerenstvima za organizaciju i provedbu državne razine natjecanja iz biologije 2020/2021.

Privremeni rezultati-istraživački projekti OŠ_BIO_2021.

Privremeni rezultati-istraživački projekti SŠ_BIO_2021.

PRIPREMA RUKOPISA ZA ČASOPIS BIOZNALAC

Svi istraživački projekti pozvani na državnu razinu Natjecanja iz biologije imaju mogućnost objavljivanja u časopisu Bioznalac.
Na osnovu povratne informacije recenzenata, obveza je učenika i mentora da rukopise prihvaćene za državnu razinu natjecanja, u digitalnom obliku pripreme i poprave prema sugestijama recenzenata kako bi udovoljili kriterijima i uputama za objavljivanje u časopisu Bioznalac. Pri tome, rukopisu treba dodati imena učenika, mentora i škole te prema potrebi i zahvalu pojedincima ili institucijama, sukladno Predlošku za rukopis Bioznalac (https://www.hbd-sbc.hr/bioznalac/). Osim stručnog dijela, treba provjeriti i ispraviti sve eventualne propuste u jezičnom te vizualnom prikazu istraživačkog projekta učenika.
Uređene rukopise istraživačkih projekata (članak za objavljivanje) treba poslati putem mrežnog obrasca (https://www.hbd-sbc.hr/bioznalac/) da bi bili objavljeni u Bioznalcu, najkasnije tijekom sljedećeg tjedna.
Rukopisi koji nisu pripremljeni sukladno napucima i uputama neće biti objavljeni.

Skip to content