Dana 25. 05. 2016. uručena je Plaketa Zdravko Lorković prof. dr. sc. Igoru Štagljaru (Sveučilište u Torontu, Kanada) za promicanje biologije. Plaketu, uz prigodni govor, uručio je predsjednik Hrvatskog biološkog društva prof. dr. sc. Mladen Kučinić.
Nakon dodijele plakete akademik Igor Štagljar održao je zanimljivo predavanje “Molekularne osnove karcinoma pluća: osvrt sa strane funkcionalne proteomike”.

Skip to content