Plaketa Zdravko Lorković

Hrvatsko biološko društvo dodjeluje plaketu Zdravko Lorković hrvatskim državljanima za poseban doprinos u biologiji.

Hrvatski biološki kongresi

Sada već tradicionalni skup hrvatskih biologa, Hrvatsko biološko društvo prvi puta je organiziralo još 1981. godine u Poreču.