Hrvatski biološki kongresi

14. Hrvatski biološki kongres

Pula, 12. – 16. listopad 2022.

Pročitaj više

13. Hrvatski biološki kongres

Poreč, 19. – 23. rujna 2018.

Zbornik sažetaka

12. Hrvatski biološki kongres

Sveti Martin na Muri, 18. – 23. rujna 2015.

Zbornik sažetaka

11. Hrvatski biološki kongres

Šibenik, 16. – 21. rujna 2012.

Zbornik sažetaka

10. Hrvatski biološki kongres

Osijek, 14. – 20. rujna 2009.

Zbornik sažetaka

9. Hrvatski biološki kongres

Rovinj, 23. – 29. rujna 2006.

Zbornik sažetaka

8. Hrvatski biološki kongres

Zagreb, 27. rujna – 2. listopada 2003.

Zbornik sažetaka 

7. Hrvatski biološki kongres

Hvar, 24. – 29. rujna 2000.

6. Hrvatski biološki kongres

Opatija, 22. – 26. rujna 1997.

5. Hrvatski biološki kongres

Pula, 3. – 7. listopada 1994.

4. Hrvatski biološki kongres

Dubrovnik, listopad 1991.

3. Hrvatski biološki kongres

Mali Lošinj, 5. – 10. listopada 1987.

2. Hrvatski biološki kongres

Zadar, 1. – 6. listopada 1984.

1. Hrvatski biološki kongres

Poreč, 21. – 26. rujna. 1981.

Sada već tradicionalni skup hrvatskih biologa, Hrvatsko biološko društvo prvi puta je organiziralo još 1981. godine u Poreču. Nastojeći pratiti brzi razvoj svjetske biološke misli, Društvo je očuvalo tradiciju svojih kongresa organizirajući redovite susrete. Zajedničko svim Kongresima je nastojanje Društva da koordinira središnji hrvatski biološki susret te da stvori atmosferu u kojoj će stanje hrvatske biologije biti profesionalno i objektivno predstavljeno te kritički procijenjeno.

Svjetska biologija velikom brzinom razvija nove paradigme koje sve preciznijim, ali i globalnijim eksperimentalnim i konceptualnim pristupima, sve dublje preispituju sadašnje biološke postavke te otvaraju nove, beskrajne horizonte u ono što nazivamo fenomenom života u cijelosti.

Stoga Hrvatski biološki kongresi predstavljaju pokušaj Društva da ostvari jedinstveni, cjeloviti uvid u modernu biologiju, da potakne na postavljanje odvažnijih znanstvenih pitanja te pozove na aktivnije sudjelovanje u jednoj od najvećih intelektualnih avantura današnjice – globalnog razumijevanja živoga pomoću sveobuhvatnog znanstvenog pristupa.

Skip to content