14. Hrvatski biološki kongres

s međunarodnim sudjelovanjem

12. – 16. listopad 2022.
Hotel Park Plaza Histria, Pula

Važni datumi

Prijava sažetka

30. lipnja 2022.

Recenzija sažetaka

30. lipnja 2022.

Rana registracija

30. lipnja 2022.

Rezervacija smještaja

10. srpanj 2022.

14. Hrvatski biološki kongres

Cijenjene kolegice i kolege, dragi biolozi,

Osobito mi je zadovoljstvo pozvati Vas u ime Organizacijskog i programskog odbora na 14. Hrvatski biološki kongres koji će se održati od 12.-16.10.2022. godine u Puli. Na 14. Hrvatskom biološkom kongresu moći ćete predstaviti rezultate svojih istraživanja kroz usmena i posterska priopćenja u okviru osam tematskih sekcija koncipiranih u interesne skupine (Genetika, stanična i molekularna biologija; Evolucija, sistematika, filogenija i biogeografija; Mikrobiologija; Biologija mora; Biologija kopna i kopnenih voda; Toksikologija i ekotoksikologija; Konzervacijska biologija, zaštita prirode i okoliša; Komparativna fiziologija, imunobiologija i biologija čovjeka, Biomedicina).
Tijekom trajanja ovog kongresa održati će se tri simpozija: 8. Simpozij Hrvatskog društva za biljnu biologiju, 4. Simpozij edukacije biologije i Simpozij „Okolišna DNA”. Na kongresu Vas očekuju plenarna predavanja pozvanih predavača o najnovijim saznanjima u području bioloških znanosti. Nadam se da ćete konstruktivno i produktivno raspravljati na okruglim stolovima, te biti zadovoljni sa izborom zanimljivih i korisnih radionica.
Svime time željeli bismo zaokupiti vašu pozornost i pridonijeti znanstvenoj i stvaralačkoj atmosferi Hrvatskog biološkog kongresa.

Veselimo se ponovnom susretu i druženju u listopadu!

Predsjednik Hrvatskog biološkog društva
Mladen Kučinić

INTEGRALNA BIOLOGIJA
1. Genetika, stanična i molekularna biologija
2. Evolucija, sistematika, filogenija i biogeografija
3. Mikrobiologija
4. Biologija mora
5. Biologija kopna i kopnenih voda
6. Toksikologija i ekotoksikologija
7. Konzervacijska biologija, zaštita prirode i okoliša
8. Komparativna fiziologija, imunobiologija i biologija čovjeka
9. Biomedicina

Simpoziji

4. Simpozij edukacije biologije

U sklopu simpozija edukacije želimo na jednom mjestu okupiti sve one koji se bave istraživanjem edukacije biologije i prikazati rezultate istraživanja svih aspekata biološkog obrazovanja s ciljem njegovog promicanja i unaprjeđenja na svim razinama obrazovanja.

8. Simpozij Hrvatskog društva za biljnu biologiju

Simpozij Hrvatskog društva za biljnu biologiju obuhvaća sve bitne znanstvene teme od interesa za biljnu biologiju kao što su: stanična biologija, rast i razvitak, genetika i funkcionalna genomika, prijenos signala, primanje i prijenos vode i mineralnih tvari, fotosinteza i disanje, sekundarni metabolizam, interakcije biljaka i drugih organizama, biotički i abiotički stres, ekofiziologija i biotehnologija biljka. Cilj organizacije Simpozija je okupiti biljne biologe kako bi izmijenili svoja najnovija saznanja i unaprijedili znanstvenu suradnju u biologiji biljaka, ali i započeli nove suradnje s biolozima drugih specijalnosti.

Simpozij „Okolišna DNA”

Cilj simpozija “Okolišna DNA” je na jednom mjestu okupiti stručnjake iz područja zaštite okoliša, kontrole kvalitete vode, morskih i slatkovodnih ekosustava te sve druge zainteresirane za implementaciju tehnologije okolišne DNA u svoja istraživanja i projekte. Okolišna DNA je genetički materijal koji pronalazimo u okolišnom uzorku porijeklom od različitih živih organizama koji nastanjuju taj okoliš. Analiza okolišne DNA omogućuje nam detekciju pojedine vrste od interesa prisutne u okolišu PCR metodama, ali i cijelih zajednica korištenjem novih metoda sekvenciranja. Dobivene rezultate moguće je primijeniti u procjeni biološke kvalitete vode i stanja okoliša, za praćenje invazivnih vrsta te detekciju ugroženih vrsta. Unutar simpozija „Okolišna DNA“ biti će predstavljen projekt Labena d.o.o. i Instituta Ruđer Bošković „Razvoj testa na osnovi nukleinskih kiselina za identifikaciju vrsta koje ukazuju na kvalitetu vode“ financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Plenarni predavači

Prof. dr. sc. Zlatko Mihaljević

Prirodoslovno-matematički fakultet
Zagreb

Prof. dr. sc Dušan Petrić

Agronomski fakultet, Novi Sad
Srbija

Dr. sc. Boris Jokić

Institut za društvena istraživanja
Zagreb

Izv. prof. dr. sc. Nataša Bauer

Prirodoslovno-matematički fakultet
Zagreb

Dr.sc. Snježana Židovec Lepej

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“
Zagreb

Okolišna DNA

Prof. dr. sc. Martin Kelly

Freshwater Biological Association
Cumbria 

Prof. Dr. Thorsten Stoeck

Faculty of Biology
University of Kaiserslautern

Dr. sc. Igor Stanković

Hrvatske vode
Zagreb

Organizator i suorganizator

Zlatni sponzor

Sponzori

Pokrovitelji

Kontakt

Skip to content