14. Hrvatski biološki kongres

s međunarodnim sudjelovanjem

12. – 16. listopad 2022.

Hotel Park Plaza Histria, Pula

Prijava sažetaka

Upute za sastavljanje sažetaka

Sažetak mora biti povezan uz jednu od navedenih tema ili simpozija u sklopu Kongresa i prijavljuje se isključivo putem web obrasca na stranicama Kongresa. Autori koji prijave sažetak NISU automatski prijavljeni kao sudionici kongresa. Sudionici se mogu prijaviti isključivo putem web obrasca stranice Kongresa. Autorica/autor koji predstavlja sažetak mora biti registriran kao sudionik, u protivnom sažetak neće biti uvršten u knjigu sažetaka.

Sažetak mora biti napisan na engleskom jeziku, a izvorni hrvatski govornici moraju napisati sažetak i na hrvatskom jeziku. Sažetak mora sadržavati naslov, imena i prezimena autora i njihove adrese, te ciljeve, postupke, rezultate i zaključke istraživanja.

Sažetak ne smije sadržavati manje od 1200 a najviše 1500 znakova s razmacima kako je i naznačeno u prijavnom obrascu. Naslov mora biti otisnut velikim slovima. Imena autora moraju biti označena samo s inicijalom, prezimena u potpunosti. Izostavite akademske titule. Koristeći se različitim brojevima, navedite cjelokupne adrese svih autora te adrese e-pošte u zagradi.

Sažetak će biti tiskan u službenoj Knjizi sažetaka. Ljubazno izvještavamo sudionike da Organizator neće lektorirati pristigle tekstove.

Primjer sažetka

BIOLOŠKE MISLI MLADOG ZNANSTVENIKA – SNAGA KUKACA
M. Kučinić1, A. Tomić2i M. Crnoja3
1 Zoologijski zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Rooseveltov trg 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska (mkucinic@biol.pmf.hr), 2Institut za medicinska istraživanja, Ksaverska cesta 2, HR-10000 Zagreb, Hrvatska (atomic@imi.hr), 3 Instutut “Ruđer Bošković”, Bijenička c. 54, HR-10000 Zagreb, Hrvatska (mcrnoja@irb.hr)
Kukci imaju snagu promijeniti svijet…

Recenzija sažetka

Znanstveni odbor će recenzirati sve zaprimljene sažetke u potpunoj diskreciji. Odbor zadržava pravo osporiti izlaganje bilo kojeg sažetka koji ne zadovoljava znanstvenim sadržajem i oblikom ili je bez znanstvenog pokrića.

Usmena priopćenja

Predviđeno vrijeme za izlaganje usmenih priopćenja je najviše 12 min nakon čega slijedi rasprava od 3 min. Zbog rada u istovremenim sekcijama i mogućnosti praćenja izlaganja u različitim sekcijama, predsjedavajući sekcijama će biti zaduženi da vrijeme predviđeno za pojedino izlaganje bude poštivano. Izlagačima će na raspolaganju biti računalo (MS PowerPoint) i LCD projektor. U slučaju potrebe za drugim tehničkim pomagalima molim čim prije kontaktirajte tajnika HBD-a Petra Kružića.
Sudionici mogu pripremiti svoja izlaganja na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ukoliko se odluče za izlaganje na hrvatskom jeziku, poželjno je da prateći slide-ovi budu na engleskom jeziku, kako bi i nehrvatski govornici mogli pratiti izlaganja. Iznimno, Znanstveni odbor će procijeniti sažetak te autorici/autoru predložiti usmeno izlaganje od 30 min.

Upute za pripremanje postera

Potičemo sudionike da pripreme svoje postere na engleskom jeziku. Ukoliko se odluče za poster na hrvatskom jeziku, poželjno je da naslov, opisi slika i zaključci budu napisani i na engleskom jeziku.

Svakom će posteru biti dodijeljena ploča za izlaganje (širine 90 cm i visine 150 cm). Autorica(ice)/autor(i) koji predstavljaju poster trebaju biti uz poster tijekom razgledavanja i rasprave o posterima, vremenu naznačeno u konačnom programu Kongresa.

Poziv za objavljivanje izvornih znanstvenih ili stručnih članaka

Hrvatsko biološko društvo ljubazno poziva zainteresirane autorice/autore da svoje radove prirede za objavljivanje u jednom od hrvatskih časopisa:
Acta Adriatica
Acta Botanica Croatica
Arhiv za higijenu rada i toksikologiju
Croatian Journal of Fisheries
Food Technology and Biotechnology
Periodicum Biologorum
Natura Croatica
Entomologia Croatica
Molecular and Experimental Biology in Medicine

Očekujemo pozitivne odgovore od uredništava još nekoliko časopisa, o čemu ćemo sudionike Kongresa obavijestiti naknadno. Uredništva spomenutih časopisa će zaprimati i sukladno svojoj uređivačkoj politici obraditi rukopise koji će, zadovolje li kriterije časopisa i uspješno prođu kroz postupak recenzije, biti objavljeni uz oznaku da su djelomično ili u cijelosti prezentirani na 13. Hrvatskom biološkom kongresu.

Prijava sažetaka

Nakon primitka prijave sažetka, zaprimit ćete informaciju….

Kontakt

Skip to content