srijeda 12. 10. 2022.

}

16:00-19:00

Hotel Park Plaza

Registracija sudionika

 

}

20:00

Koktel dobrodošlice

četvrtak 13. 10. 2022.

}

9:00 - 9:30

Ulika

Otvaranje

 

}

9:30 - 10:30

Ulika

Plenarno predavanje

Prof. dr. sc. Dušan Petrić

 

}

10:30 - 11:00

Pauza za kavu / posteri

}

11:00 - 13:00

Ulika

Evolucija, sistematika, filogenija i biogeografija

}

11:00 - 13:00

Bianca Istriana

Biologija mora

}

11:00 - 13:00

Veruda

Konzervacijska biologija, ekologija, zaštita prirode i okoliša

}

13:00 - 15:00

Stanka za ručak

}

15:00 - 16:00

Ulika

Plenarno predavanje

Prof. dr. sc. Snježana Židovec-Lepej

 

}

16:00 - 16:30

Pauza za kavu / posteri

}

16:30 - 18:00

Ulika

Evolucija, sistematika, filogenija i biogeografija

}

16:30 - 18:00

Bianca Istriana

Konzervacijska biologija, ekologija, zaštita prirode i okoliša

}

16:30 - 18:00

Veruda

Genetika, stanična i molekularna biologija

Mikrobiologija

}

19:00 - 20:00

Stanka za večeru

}

20:00

Ulika

Okrugli stol

petak 14. 10. 2022.

}

9:00 - 10:30

Ulika

Plenarno predavanje

Prof. dr. sc. Thorsten Stoeck / Dr. sc. Martin Kelly

 

}

10:30 - 11:00

Pauza za kavu / posteri

}

11:00 - 13:00

Ulika

Konzervacijska biologija, ekologija, zaštita prirode i okoliša 

}

11:00 - 13:00

Bianca Istriana

Biologija mora

}

11:00 - 13:00

Veruda

Toksikologija i ekotoksikologija

}

13:00 - 15:00

Stanka za ručak

}

15:00 - 20:00

Izlet

 

}

20:00

Ulika

Okrugli stol

subota 15. 10. 2022.

}

9:00 - 9:30

Ulika

Plenarno predavanje

Dr. sc. Igor Stanković

 

}

9:30 - 10:30

Ulika

Plenarno predavanje

Prof. dr. sc. Boris Jokić

 

}

10:30 - 11:00

Pauza za kavu / posteri

}

11:00 - 13:00

Ulika

Simpozij Okolišna  DNA

}

11:00 - 13:00

Bianca Istriana

8. Simpozij Hrvatskog društva za biljnu biologiju 

}

11:00 - 13:00

Veruda

4. Simpozij edukacije biologije

}

13:00 - 15:00

Stanka za ručak

}

15:00 - 16:00

Ulika

Sponsored workshop: ddPCR by Labena d.o.o.

 

}

16:00 - 16:30

Pauza za kavu / posteri

}

16:30 - 18:00

Ulika

Biologija kopnenih voda i kopna 

}

16:30 - 18:00

Bianca Istriana

Biomedicina

}

16:30 - 18:00

Veruda

4. Simpozij edukacije biologije 

}

18:15 - 19:00

Veruda

Pauza

}

20:00

Kongresna večera

nedjelja 16.10. 2022.

}

9:00 - 9:45

Ulika

Plenarno predavanje

Prof. dr. sc. Nataša Bauer

 

}

9:45 - 10:30

Ulika

Plenarno predavanje

Prof. dr. sc. Zlatko Mihaljević

 

}

10:30 - 11:00

Pauza za kavu / posteri

}

11:00 - 13:00

Ulika

Biologija kopnenih voda i kopna

}

11:00 - 13:00

Bianca Istriana

Biomedicina

}

11:00 - 13:00

Veruda

4. Simpozij edukacije biologije

}

13:45

Ulika

Zatvaranje kongresa

Kontakt

Skip to content