Program

srijeda 12. 10. 2022.

}

16:00-19:00

Hotel Park Plaza

Registracija sudionika

 

}

20:00

Koktel dobrodošlice

četvrtak 13. 10. 2022.

}

9:00 - 9:30

Dvorana 1

Otvaranje

 

}

9:30 - 10:30

Dvorana 1

Plenarno predavanje

 

}

10:30 - 11:00

Pauza za kavu / posteri

}

11:00 - 13:00

Dvorana 1

Evolucija, sistematika, filogenija i biogeografija

}

11:00 - 13:00

Dvorana 2

Komparativna fiziologija, imunobiologija i biologija čovjeka

}

11:00 - 13:00

Dvorana 3

Konzervacijska biologija, ekologija, zaštita prirode i okoliša

}

13:00 - 15:00

Stanka za ručak

}

15:00 - 16:00

Dvorana 1

Plenarno predavanje

 

}

16:00 - 16:30

Pauza za kavu / posteri

}

16:30 - 19:00

Dvorana 1

Evolucija, sistematika, filogenija i biogeografija

}

16:00 - 19:00

Dvorana 2

Biologija mora

}

16:00 - 19:00

Dvorana 3

Genetika, stanična i molekularna biologija

Mikrobiologija

}

19:00 - 20:00

Stanka i večera

}

20:00

Okrugli stol

Zaštita prirode

petak 14. 10. 2022.

}

9:00 - 10:30

Dvorana 1

Plenarna predavanja

Okolišna DNA

 

}

10:30 - 11:00

Pauza za kavu / posteri

}

11:00 - 13:00

Dvorana 1

Konzervacijska biologija, ekologija, zaštita prirode i okoliša 

}

11:00 - 13:00

Dvorana 2

Biologija mora

}

11:00 - 13:00

Dvorana 3

Toksikologija i ekotoksikologija

}

13:00 - 15:00

Stanka za ručak

}

15:00 - 20:00

Izlet

 

}

20:00

Okrugli stol

subota 15. 10. 2022.

}

9:00 - 9:30

Dvorana 1

Plenarno predavanje

 

}

9:30 - 10:30

Dvorana 1

Plenarno predavanje

 

}

10:30 - 11:00

Pauza za kavu / posteri

}

11:00 - 13:00

Dvorana 1

Simpozij Okolišna  DNA

}

11:00 - 13:00

Dvorana 2

8. Simpozij Hrvatskog društva za biljnu biologiju 

}

11:00 - 13:00

Dvorana 3

4. Simpozij edukacije biologije

}

13:00 - 15:00

Stanka za ručak

}

15:00 - 16:00

Dvorana 1

Plenarno predavanje

 

}

16:00 - 16:30

Pauza za kavu / posteri

}

16:30 - 19:00

Dvorana 1

Biologija kopnenih voda i kopna 

}

16:00 - 19:00

Dvorana 2

Biomedicina

}

16:00 - 19:00

Dvorana 3

4. Simpozij edukacije biologije 

}

19:00

Kongresna večera

5 dan – nedjelja 16.10.

}

9:30 - 10:30

Dvorana 1

Plenarno predavanje

 

}

10:30 - 11:00

Pauza za kavu / posteri

}

11:00 - 13:00

Dvorana 1

Biologija kopnenih voda i kopna

}

11:00 - 13:00

Dvorana 2

Biomedicina

}

11:00 - 13:00

Dvorana 3

4. Simpozij edukacije biologije

}

11:00 - 13:00

Dvorana 1

Zatvaranje kongresa

Kontakt

Skip to content