Hrvatski biološki kongresi

Sada već tradicionalni skup hrvatskih biologa, Hrvatsko biološko društvo prvi puta je organiziralo još 1981. godine u Poreču. Nastojeći pratiti brzi razvoj svjetske biološke misli, Društvo je očuvalo tradiciju svojih kongresa organizirajući redovite susrete. Zajedničko svim Kongresima je nastojanje Društva da koordinira središnji hrvatski biološki susret te da stvori atmosferu u kojoj će stanje hrvatske biologije biti profesionalno i objektivno predstavljeno te kritički procijenjeno.

Svjetska biologija velikom brzinom razvija nove paradigme koje sve preciznijim, ali i globalnijim eksperimentalnim i konceptualnim pristupima, sve dublje preispituju sadašnje biološke postavke te otvaraju nove, beskrajne horizonte u ono što nazivamo fenomenom života u cijelosti.

Stoga Hrvatski biološki kongresi predstavljaju pokušaj Društva da ostvari jedinstveni, cjeloviti uvid u modernu biologiju, da potakne na postavljanje odvažnijih znanstvenih pitanja te pozove na aktivnije sudjelovanje u jednoj od najvećih intelektualnih avantura današnjice – globalnog razumijevanja živoga pomoću sveobuhvatnog znanstvenog pristupa.

Popis Hrvatskih bioloških kongresa:

13. Hrvatski biološki kongres – Poreč, 19. – 23. rujna 2018.

12. Hrvatski biološki kongres – Sveti Martin na Muri, 18. – 23. rujna 2015.

11. Hrvatski biološki kongres – Šibenik, 16. – 21. rujna 2012.

10. Hrvatski biološki kongres – Osijek, 14. – 20. rujna 2009.

9. Hrvatski biološki kongres – Rovinj, 23. – 29. rujna 2006. Zbornik sažetaka preuzmite OVDJE

8. Hrvatski biološki kongres – Zagreb, 27. rujna – 2. listopada 2003. Zbornik sažetaka preuzmite OVDJE

7. Hrvatski biološki kongres – Hvar, 24. – 29. rujna 2000.

6. Hrvatski biološki kongres – Opatija, 22. – 26. rujna 1997.

5. Hrvatski biološki kongres – Pula, 3. – 7. listopada 1994.

4. Hrvatski biološki kongres – Dubrovnik, listopad 1991.

3. Hrvatski biološki kongres – Mali Lošinj, 5. – 10. listopada 1987.

2. Hrvatski biološki kongres – Zadar, 1. – 6. listopada 1984.

1. Hrvatski biološki kongres – Poreč, 21. – 26. rujna. 1981.