12. Hrvatski biološki kongres

S međunarodnim sudjelovanjem

LifeClass Terme Sveti Martin
18. - 23. rujna 2015.

Prijava sažetaka

Upute za sastavljanje sažetaka

Sažetak mora biti povezan uz jednu od navedenih tema ili simpozija u sklopu Kongresa i prijavljuje se isključivo putem web obrasca na stranicama Kongresa. Autori koji prijave sažetak NISU automatski prijavljeni kao sudionici kongresa. Sudionici se mogu prijaviti isključivo putem web obrasca stranice Kongresa. Autorica/autor koji predstavlja sažetak mora biti registriran kao sudionik, u protivnom sažetak neće biti uvršten u knjigu sažetaka.

Sažetak mora biti napisan na engleskom jeziku, a izvorni hrvatski govornici moraju napisati sažetak i na hrvatskom jeziku. Sažetak mora sadržavati naslov, imena i prezimena autora i njihove adrese, te ciljeve, postupke, rezultate i zaključke istraživanja.

Sažetak ne smije sadržavati više od 1500 znakova s razmacima kako je i naznačeno u prijavnom obrascu. Naslov mora biti otisnut velikim slovima. Imena autora moraju biti označena samo s inicijalom, prezimena u potpunosti. Izostavite akademske titule. Koristeći se različitim brojevima, navedite cjelokupne adrese svih autora te adrese e-pošte u zagradi.

Sažetak će biti tiskan u službenoj Knjizi sažetaka. Ljubazno izvještavamo sudionike da Organizator neće lektorirati pristigle tekstove.

Primjer sažetka
EVOLUCIJA BIOLOŠKE MISLII. Matković1, T. Horvatić2 i M. Perković31Zavod za molekularnu biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Rooseveltov trg 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska (imatkovic@biologija.hr), 2Institut za medicinska istraživanja, Ksaverska cesta 2, HR-10000 Zagreb, Hrvatska (thorvatic@imi.hr), 3 Instutut “Ruđer Bošković”, Bijenička c. 54, HR-10000 Zagreb, Hrvatska (mperkovic@irb.hr)Biologija kroz evolucijske procese…

Recenzija sažetaka

Znanstveni odbor će recenzirati sve zaprimljene sažetke u potpunoj diskreciji. Odbor zadržava pravo osporiti izlaganje bilo kojeg sažetka koji ne zadovoljava znanstvenim sadržajem i oblikom ili je bez znanstvenog pokrića.

Usmena priopćenja

Predviđeno vrijeme za izlaganje usmenih priopćenja je najviše 12 min nakon čega slijedi rasprava od 3 min. Zbog rada u istovremenim sekcijama i mogućnosti praćenja izlaganja u različitim sekcijama, predsjedavajući sekcijama će biti zaduženi da vrijeme predviđeno za pojedino izlaganje bude poštivano. Izlagačima će na raspolaganju biti računalo (MS PowerPoint) i LCD projektor. U slučaju potrebe za drugim tehničkim pomagalima molim čim prije kontaktirajte Predsjednika kongresa prof. dr. sc. Görana Klobučara.

Sudionici mogu pripremiti svoja izlaganja na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ukoliko se odluče za izlaganje na hrvatskom jeziku, poželjno je da prateći slide-ovi budu na engleskom jeziku, kako bi i nehrvatski govornici mogli pratiti izlaganja. Iznimno, Znanstveni odbor će procijeniti sažetak te autorici/autoru predložiti usmeno izlaganje od 30 min.

Upute za pripremanje postera

Potičemo sudionike da pripreme svoje postere na engleskom jeziku. Ukoliko se odluče za poster na hrvatskom jeziku, poželjno je da naslov, opisi slika i zaključci budu napisani i na engleskom jeziku.

Svi će posteri biti izloženi tijekom cjelokupnog trajanja Kongresa. Svakom će posteru biti dodijeljena ploča za izlaganje (širine 90 cm i visine 150 cm). Autorica(ice)/autor(i) koji predstavljaju poster trebaju biti uz poster tijekom razgledavanja i rasprave o posterima, vremenu naznačeno u konačnom programu Kongresa.

POZIV ZA OBJAVLJIVANJE IZVORNIH ZNANSTVENIH ILI STRUČNIH ČLANAKA

Hrvatsko biološko društvo ljubazno poziva zainteresirane autorice/autore da svoje radove prirede za objavljivanje u jednom od hrvatskih časopisa.

Interes za zaprimanje rukopisa do sada su potvrdili:

Acta Adriatica

Acta Botanica Croatica

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju

Croatian Journal of Fisheries

Food Technology and Biotechnology

HYLA – herpetological bulletin

Periodicum Biologorum

Natura Croatica

Entomologia Croatica

Očekujemo pozitivne odgovore od uredništava još nekoliko časopisa, o čemu ćemo sudionike Kongresa obavijestiti naknadno. Uredništva spomenutih časopisa će zaprimati i sukladno svojoj uređivačkoj politici obraditi rukopise koji će, zadovolje li kriterije časopisa i uspješno prođu kroz postupak recenzije, biti objavljeni uz oznaku da su djelomično ili u cijelosti prezentirani na 12. Hrvatskom biološkom kongresu.

Krajnji rok za recenziju i prihvat sažetka: 31 svibnja 2015.
Do ovog datuma autori će biti obaviješteni samo ukoliko Znanstveni odbor predloži promjenu načina izlaganja ili odbijanje sažetka.
U svim drugim slučajevima neće se slati obavijesti o prihvaćanju sažetka.