13. Hrvatski biološki kongres

S međunarodnim sudjelovanjem

Poreč
Valamar Diamant Hotel
19 - 23. rujna 2018.

Odbori

Organizacijski i programski odbor

Mladen Kučinić, predsjednik
Stjepan Krčmar, dopredsjednik
Katarina Caput Mihalić, blagajnica

Članovi: Petar Kružić, Maja Antunović, Biljana Balen, Nataša Bauer, Domagoj Đikić, Anamarija Štambuk, Bojan Hamer, Sanja Gottstein, Zorana Grubić, Dušan Jelić,  Petra Korać, Jasna Lajtner, Žaklin Lukša, Dubravko Pavoković, Vlatka Mičetić, Marko Miliša, Božena Mitić, Mirjana Pavlica, Petra Peharec Štefanić, Sandra Radić Brkanac, Feodora Stipoljev, Ivana Šola, Marina Vilenica, Mirela Sertić-Perić, Renata Žunec, Lucija Šerić Jelaska, Snježana Židovec Lepej.

Znanstveni odbor

Stjepan Krčmar, predsjednik
Dunja Leljak-Levanić, dopredsjednica

Članovi: 

Andreja Ambriović-Ristov, Renato Batel, Vesna Benković, Višnja Besendorfer; Branimir K. Hackenberger, Krunoslav Brčić-Kostić, Marko Ćaleta, Jelena Kralj, Jakov Dulčić, Hrvoje Fulgosi, Dubravka Hranilović, Jasna Hrenović, Ivana Maguire, Armin Mešić, Zlatko Mihaljević, Marcelo Kovačić, Valter Kožul, Gordan Lauc, Bojan Lazar, Zlatko Liber, Zrinka Ljubešić, Renata Matoničkin-Kepčija, Petar T. Mitrikeski, Toni Nikolić, Nadica Oršolić, Miroslav Plohl, Martina Podnar Lešić, Jasna Puizina, Ines Radanović, Mary Sopta, Zdenko Tkalčec,  Nikola Tvrtković, Ivančica Ternjej, Đurđica Ugarković, Željka Vidaković-Cifrek, Rosa Karlić, Nedo Vrgoč, Davor Zahradka, Irina Zupan, Zorana Grubić, Petra Korać, Inga Marijanović, Feodora Stipoljev, Renata Žunec, Snježana Židovec Lepej.