Bioznalac

1-broj-Bioznalac-naslovnica

 

 

 

 

 

 

 

 

Molimo mentore da pošalju korigirane i za objavu pripremljene rukopise istraživačkih projekata do 27. travnja 2017. kako bi ih recenzenti pregledali prije samog natjecanja i objave u BIOZNALCU.

Upute za rukopis Bioznalac

Predlozak za rukopis Bioznalac

Bioznalac br. 4 – 2018.

Bioznalac br. 3 – 2017.

Bioznalac br.2 – 2016.

Bioznalac br.1 – 2015.

 

  • učenik/ca 1
  • učenik/ca 2
  • Upisati štampanim slovima